Stylefusion

 

Werkwijze.

Om tot een snelle en professionele oplevering van een website te komen worden er een aantal stappen doorlopen. Deze stappen worden per onderdeel aan de klant voorgelegd te akkoord zodat er aan het einde van fase 5 precies wordt opgeleverd wat in fase één is afgesproken. In onderstaande afbeelding wordt weergegeven welke stappen worden doorlopen.  

Fase 1 Intake & Briefing

Bij de intake en briefing wordt samen met de klant bepaald wat de wensen en eisen zijn met betrekking tot de gewenste website. Samen met de klant wordt bepaald of er gebruik kan worden gemaakt van één van de Stylefusion producten of dat er een speciaal op maat gemaakte website gewenst is. 

Naar aanleiding van de intake wordt er door Stylefusion een briefing opgesteld waarin precies staat vermeld wat er wordt opgeleverd met bijbehorende opleverdata. Deze briefing wordt ter akkoord aan de klant aangeboden. Na akkoord van de klant wordt gestart met fase 2. 

Fase 2 Concept & eerste schets

In de tweede fase wordt een concept uitgewerkt voor de website, waarbij een eerste schets wordt gemaakt van één van de pagina's, dit zal in de meeste gevallen de Home page betreffen. De eerste schets wordt samen met de klant doorgesproken. Na akkoord van de klant wordt gestart met de bouw van de website. 

Fase 3 Start bouw website

Tijdens de bouwfase van de website vinden er een drietal activiteiten plaats:

  • Ontwerp
    Bij het ontwerp wordt het concept zoals dat in fase 1 is besproken uitgewerkt voor alle pagina´s van de website.
  • Technisch realisatie
    Bij de technische realisatie van de site worden als eerste de ontworpen pagina's gebouwd. Daarnaast worden deze pagina's gekoppeld aan het Content Management Systeem dat speciaal per klant wordt ingericht.
  • Zakelijk
    Elke website dient te worden gehost. Zaken met betrekking tot het hosten worden in deze fase opgelost. 

Fase 4 Test

In de test fase worden alle functionaliteiten van de site getest. Pas als er geen fouten door Stylefusion worden geconstateerd kan de website worden opgeleverd aan de klant. Deze fase is een interne fase waarvan geen resultaten naar de klant worden gecommuniceerd.

Fase 5 Oplevering & Sign Off

Na het doorlopen van de test is de site klaar om daadwerkelijk te worden opgeleverd. De opgeleverde site wordt gepresenteerd aan de klant. Na het opleveren volgt een sign off door de klant.